ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όροι & Προϋποθέσεις

  • Άδεια του Διαγωνισμού από το Υπουργείο Παιδείας. Δείτε εδώ.
  • Για την κατηγορία Είμαι Εκπαιδευτικός: Έγκριση Συμμετοχής και Αδειοδότηση αναφοράς και αναπαράστασης εικόνας και ήχου του/της μαθητή/τριας συμμετέχοντος από γονέα ή κηδεμόνα. Δείτε εδώ.
  • Για την Ειδική Κατηγορία (ανηλίκων ή μειωμένου καταλογισμού): Αδειοδότηση αναφοράς και αναπαράστασης εικόνας και ήχου,για τον γονέα/κηδεμόνα ή ασκούντων την επιμέλεια ανηλίκων μειωμένου καταλογισμού. Δείτε εδώ.
  • Για την Ειδική Κατηγορία (ενηλίκων): Συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους ενήλικες συμμετέχοντες. Δείτε εδώ.
  • Για Όλες τις Κατηγορίες: Υπεύθυνη Δήλωση Συγκέντρωσης Νόμιμης Αναφοράς Συμμετεχόντων από τον/τους Υπεύθυνους Ομάδας. Δείτε εδώ.
  • «Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679, στο πλαίσιο της υλοποίησης διαγωνισμών/δράσεων του Εικαστικού Θεάτρου Κούκλας «Πράσσειν Άλογα». Δείτε εδώ.
Κουκλοπαίζουμε 2020 2021

Κατηγορία

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου δασκάλου

Ειδικότητα

Email

Τηλέφωνο

Σχολείο

Τάξη

Νομός

Πόλη

Υπάρχει συνεργαζόμενος δάσκαλος;

Ονοματεπώνυμο και ειδικότητα

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου

Ειδικότητα(π.χ. Ψυχολόγος, Εμψυχωτής, Γονιός κ.λπ.)

Email

Τηλέφωνο

Φορέας

Ηλικιακή ομάδα

Υπάρχει συνεργάτης;

Νομός

Πόλη

Ονοματεπώνυμο και ειδικότητα


Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram