ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Χρήσιμα έγγραφα

 • Έγκριση Υπουργείου Παιδείας (2021-2022). Δείτε εδώ.
 • Άδεια του Διαγωνισμού από το Υπουργείο Παιδείας (2020-2021). Δείτε εδώ.
 • Για την κατηγορία Είμαι Εκπαιδευτικός: Έγκριση Συμμετοχής και Αδειοδότηση αναφοράς και αναπαράστασης εικόνας και ήχου του/της μαθητή/τριας συμμετέχοντος από γονέα ή κηδεμόνα. Δείτε εδώ.
 • Για την Ειδική Κατηγορία (ανηλίκων ή μειωμένου καταλογισμού): Αδειοδότηση αναφοράς και αναπαράστασης εικόνας και ήχου,για τον γονέα/κηδεμόνα ή ασκούντων την επιμέλεια ανηλίκων μειωμένου καταλογισμού. Δείτε εδώ.
 • Για την Ειδική Κατηγορία (ενηλίκων): Συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους ενήλικες συμμετέχοντες. Δείτε εδώ.
 • Για Όλες τις Κατηγορίες: Υπεύθυνη Δήλωση Συγκέντρωσης Νόμιμης Αναφοράς Συμμετεχόντων από τον/τους Υπεύθυνους Ομάδας. Δείτε εδώ.
 • «Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679, στο πλαίσιο της υλοποίησης διαγωνισμών/δράσεων του Εικαστικού Θεάτρου Κούκλας «Πράσσειν Άλογα». Δείτε εδώ.

  Κατηγορία

  Email

  Επώνυμο

  Όνομα

  Τηλέφωνο

  Σχολείο

  Πόλη

  Νομός

  Υπάρχει συνεργαζόμενος δάσκαλος;

  Ονοματεπώνυμο και ειδικότητα

  Email

  Επώνυμο

  Όνομα

  Τηλέφωνο

  Ειδικότητα (π.χ. Ψυχολόγος, Εμψυχωτής, Γονέας κ.λπ.)

  Φορέας

  Ηλικιακή ομάδα

  Πόλη

  Νομός

  Υπάρχει συνεργάτης;

  Ονοματεπώνυμο και ειδικότητα

  Email

  Επώνυμο

  Όνομα

  Τηλέφωνο

  Σχολείο

  Πόλη

  Νομός

  Περίοδος Εφαρμογής (Από-Έως)


  Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram