Φόρμα Κουκλοπαίζουμε

Δηλώστε συμμετοχή

Δηλώσεις Συμμετοχής εώς 31/01/2020

Αποστολή Έργων εώς 28/02/2020

Κατηγορία

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου δασκάλου

Ειδικότητα

Email

Τηλέφωνο

Σχολείο

Τάξη

Νομός

Πόλη

Υπάρχει συνεργαζόμενος δάσκαλος;

Ονοματεπώνυμο και ειδικότητα

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου

Ειδικότητα(π.χ. Ψυχολόγος, Εμψυχωτής, Γονιός κ.λπ.)

Email

Τηλέφωνο

Φορέας

Ηλικιακή ομάδα

Υπάρχει συνεργάτης;

Νομός

Πόλη

Ονοματεπώνυμο και ειδικότητα


  • Άδεια του Διαγωνισμού «Κουκλοπαίζουμε» Δάσκαλος και Θεατρική Κούκλα στην Τάξη από το Υπουργείο Παιδείας. Δείτε εδώ.
  • Προκήρυξη εκπαιδευτικού πρόγραμματος και μαθητικού διαγωνισμού «Κουκλοπαίζουμε» Δάσκαλος και Θεατρική Κούκλα στην Τάξη. Δείτε εδώ.
  • Για την κατηγορία Δάσκαλος & Θεατρική Κούκλα στην Τάξη (για εκπαιδευτικούς): Έγκριση Συμμετοχής και Αδειοδότηση αναφοράς και αναπαράστασης εικόνας και ήχου του/της μαθητή/τριας συμμετέχοντος από γονέα ή κηδεμόνα. Δείτε εδώ.
  • Για την Ειδική Κατηγορία (ανηλίκων ή μειωμένου καταλογισμού): Αδειοδότηση αναφοράς και αναπαράστασης εικόνας και ήχου,για τον γονέα/κηδεμόνα ή ασκούντων την επιμέλεια ανηλίκων μειωμένου καταλογισμού. Δείτε εδώ.
  • Για την Ειδική Κατηγορία (ενηλίκων): Συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους ενήλικες συμμετέχοντες. Δείτε εδώ.
  • Για Όλες τις Κατηγορίες: Υπεύθυνη Δήλωση Συγκέντρωσης Νόμιμης Αναφοράς Συμμετεχόντων από τον/τους Υπεύθυνους Ομάδας. Δείτε εδώ.
  • «Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679, στο πλαίσιο της υλοποίησης διαγωνισμών/δράσεων του Εικαστικού Θεάτρου Κούκλας «Πράσσειν Άλογα». Δείτε εδώ.
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram