ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ.

Η χρήση της ιστοσελίδας www.prasinaloga.gr και www.kouklopaizoume.gr (στο εξής “η ιστοσελίδα”), την οποία διαχειρίζεται η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ «ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ» (στο εξής Πράσσειν Άλογα), υπόκειται στους όρους χρήσης της και στην παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (στο εξής Πολιτική), η οποία αποτελεί μέρος των όρων χρήσης.

Σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της ιστοσελίδας. Η παρούσα αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσει καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες, στις οποίες ο χρήστης της ιστοσελίδας πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα.

Η παραπάνω αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία δεν θα κοινοποιήσει σε κανέναν τρίτο τα παραπάνω στοιχεία. Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), δεν ευθυνόμαστε για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σας γνωστοποιούμε τα δικαιώματά σας: α) πρόσβασης και ενημέρωσης, β) διόρθωσης, γ) διαγραφής (λήθης), δ) περιορισμός επεξεργασίας, ε) φορητότητας των δεδομένων, στ) εναντίωσης στην επεξεργασία, βάσει  των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τις ελληνικές διατάξεις, ο αιτών έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή και μεταφορά των δεδομένων του οποιαδήποτε στιγμή, καθώς και απεγγραφή από το newsletter και το πρόγραμμα, αποστέλλοντας αίτημα στην διεύθυνση [email protected].

Συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται το σύνολο της ιστοσελίδας και των επιμέρους υποσέλιδων αυτής, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο εκτός από τις περιπτώσεις: 1) εγγραφής στο NEWSLETTER, 2) εγγραφής μέλους, 3) εγγραφής στο ετήσιο πρόγραμμα, 4) εγχρήματης συναλλαγής στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop).
Τα Πράσσειν Άλογα θα συλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν οικειοθελώς με σκοπό την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ή την ενημέρωσή τους και διατηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα.

 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

  • Τα «Πράσσειν Άλογα» συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που περιλαμβάνονται στην Αίτηση Εγγραφής στο NEWSLETTER, στα οποία συγκαταλέγονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση e-mail. Τα δεδομένα αυτά ζητούνται για να ενημερώνεται ο χρήστης για τις δράσεις του θεάτρου, των σεμιναρίων και για οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα. Επίσης τα Πράσσειν Άλογα θα χρησιμοποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος για να επικοινωνεί μαζί του μέσω email και σχετικά με τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες και θα προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε νόμου για τα προσωπικά δεδομένα.
  • Σε περίπτωση εγγραφής μέλους τα Πράσσειν Άλογα τηρούν αρχείο κι επεξεργάζονται τα δεδομένα των χρηστών, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τη χώρα, την πόλη, το επάγγελμα και τη διεύθυνση e-mail για στατιστικούς κι εκπαιδευτικούς λόγους, καθώς και για επικοινωνία μέσω email, SMS, τηλεφώνου σχετικά με το πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του φορέα.
  • Σε περίπτωση εγγραφής στο ετήσιο πρόγραμμα τα Πράσσειν Άλογα συλλέγουν και επεξεργάζονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα του χρήστη: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail, επάγγελμα, σχολείο, πόλη, νομός, σχολική βαθμίδα, τάξη, αριθμός μαθητών, ερώτηση υπαγωγής σε σχολείο ειδικής αγωγής, ύπαρξη συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού, πλαίσιο εφαρμογής προγράμματος, περίοδος εφαρμογής για εργαστήρια Δεξιοτήτων, ειδικότητα, υπαγωγή σε ευπαθή ομάδα. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται για στατιστικούς κι εκπαιδευτικούς λόγους, καθώς και για επικοινωνία μέσω email, SMS, τηλεφώνου σχετικά με το πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του φορέα. Επιπλέον στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και διαγωνισμό “Κουκλοπαίζουμε” χορηγούνται βεβαιώσεις παρακολούθησης και συμμετοχής.
  • Τα βίντεο που αναρτώνται στην ιστοσελίδα με τις παραστάσεις των συμμετεχόντων σχολείων στο διαγωνισμό του προγράμματος δεν παραβιάζουν κανένα προσωπικό δεδομένο. Πριν από κάθε ανάρτηση παράστασης στην ιστοσελίδα μας ο υπεύθυνος κάθε ομάδας είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει στο προφίλ του μια υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία έχει συλλέξει τις υπεύθυνες δηλώσεις με τη γραπτή συναίνεση των κηδεμόνων των παιδιών, τις οποίες οφείλει να διατηρεί στο αρχείο του. Συνιστούμε τα πρόσωπα των παιδιών να είναι καλυμμένα με μία μάσκα.

Σε περίπτωση εγχρήματης συναλλαγής στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δηλαδή παραγγελίας χειροποίητης κούκλας, παράστασης ή προσωπικού μαθήματος ή σεμιναρίου τα Πράσσειν Άλογα συλλέγουν και επεξεργάζονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα του χρήστη: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail, επάγγελμα, πόλη, νομός, πλαίσιο εφαρμογής μαθήματος/ σεμιναρίου. Τα δεδομένα συλλέγονται για την αποστολή των παραγγελιών και τον υπολογισμό των εξόδων αποστολής.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram