Όροι και Προϋποθέσεις

Προκήρυξη εκπαιδευτικού διαγωνισμού μαθητικής δημιουργίας «Κουκλοπαίζουμε»

To Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» με την Χρηματοδότηση και Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με τις Πρωτοβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, την Περιφέρεια Αττικής, το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, την Πλατφόρμα 21+ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνδιοργανώνουν το…

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Κουκλοπαίζουμε»

Το πρόγραμμα και διαγωνισμός απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών σχολείων (όλων των τάξεων), Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών. Υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Παράλληλα έχει δημιουργηθεί η ειδική κατηγορία συμμετοχής όπου γονείς, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εμψυχωτές κ.ά. που καθοδηγούν παιδιά ή ενήλικες απ’ όλη την Ελλάδα παρακινούνται να χρησιμοποιήσουν την κούκλα δημιουργικά και να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να γίνουν δημιουργοί, και κουκλοπαίχτες, να εξοικειωθούν με την τέχνη μέσω της εκπαίδευσης κατασκευάζοντας μια θεατρική κούκλα και δημιουργώντας μια δική τους παράσταση! Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού / υπεύθυνου ομάδας, η χρήση της κούκλας από τους μαθητές χρησιμοποιείται για την δραματοποίηση της ιστορίας τους ή και της διδακτέας ύλης. Μέσα από την εκπαιδευτική μας δράση, οραματιζόμαστε να προσεγγίσουμε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας μέσω των τεχνολογικών μέσων (διαδικτυακά σεμινάρια στην Περιφέρεια) συμβάλλοντας στο να αναδειχθούν οι αξίες και τα οφέλη του κουκλοθέατρου και στο πως αυτό μπορεί να επιδράσει σε μια γενικότερη κοινωνική αλλαγή, που αφορά στο άτομο και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για τα βραβεία για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό είναι:

 • Επιλογή & Έμπνευση Ιστορίας
 • Κατασκευή Θεατρικής Κούκλας & Σκηνικών Αντικειμένων
 • Εμψύχωση Κούκλας
 • Δραματοποίηση & Σκηνοθεσία
 • Ομαδική Συνεργασία

Τα βραβεία δεν είναι χρηματικά, αλλά έντυποι έπαινοι υπογεγραμμένοι από το Υ.Π.ΑΙ.Θ. και εκπαιδευτικά βιβλία για κάθε νικητήρια ομάδα/ τάξη με την ευγενική χορηγία των Εκδόσεων Πατάκη.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:

Ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (όλων των τάξεων). Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος:

 • ένα μεμονωμένο τμήμα μιας σχολικής μονάδας
 • μια τάξη μιας σχολικής μονάδας
 • γονείς και παιδιά
 • ειδικοί εμψυχωτές και καθοδηγητές ομάδων ( θεραπευτές, ψυχολόγοι, κοιν. λειτουργοί κα) με τους επωφελούμενούς τους

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων των συμμετεχόντων  η οποία θα αφορά: στη συμμετοχή στη δημιουργική διαδικασία, το δικαίωμα ανάρτησης της ταινίας με ευθύνη του εκπαιδευτικού / καθοδηγητή στο διαδίκτυο, την προβολή της ταινίας από το κανάλι στο Youtube και τα κοινωνικά δίκτυα της ομάδας «Πράσσειν Άλογα». Η συμμετοχή των μαθητών/τριών / ομάδων είναι προαιρετική καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

Στοιχεία του Φορέα Διοργάνωσης του Διαγωνισμού:
– Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα»
– Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Καποκάκη Εμμανουέλα
– Διεύθυνση: Βασιλέως Βουλγαροκτόνου 60, Νεάπολη-Εξαρχέιων, 11473, Αθήνα.
– Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
– Ιστοσελίδα: www.prasinaloga.gr
– Τηλ. Επικοινωνίας: +306932628305

Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα του διαγωνισμού;

Ο διαγωνισμός καθ’ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους. Έως την καταληκτική του ημερομηνία που θα ανακοινώνεται κάθε φορά από τον φορέα, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί με email (στο [email protected]):

Α1. Υπεύθυνη δήλωση για εκπαιδευτικούς.
Συγκέντρωση Νόμιμης Αναφοράς Συμμετεχόντων από τον/τους Υπεύθυνους Ομάδας των εντύπων της έγγραφης συγκατάθεσης των γονέων (τα ίδια τα έντυπα παραμένουν στο αρχείο του εκπαιδευτικού / καθοδηγητή)
Από τους γονείς και κηδεμόνες, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να λάβουν: Έγκριση Συμμετοχής και Αδειοδότηση αναφοράς και αναπαράστασης εικόνας και ήχου του/της μαθητή/τριας συμμετέχοντος από γονέα ή κηδεμόνα.

A2. Yπεύθυνη δήλωση για την Ειδική Κατηγορία (γονείς, εμψυχωτές, καθοδηγητές ομάδων)
Ειδική Κατηγορία Ανηλίκων:
Αδειοδότηση αναφοράς και αναπαράστασης εικόνας και ήχου, για τον γονέα/κηδεμόνα ή ασκούντων την επιμέλεια ανηλίκων μειωμένου καταλογισμού.
Ειδική Κατηγορία Ενηλίκων
Συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους ενήλικες συμμετέχοντες.

Β. Ένα αρχείο (σε word, ή pdf) με το Ημερολόγιο Δράσεων συμπληρωμένο από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό / καθοδηγητή και προαιρετικά με φωτογραφικό υλικό από την προετοιμασία με την ομάδα του.

Γ. Φύλλα Εργασίας για κάθε στάδιο του προγράμματος.
Συγκεκριμένα, μαζί με το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στην σελίδα του φορέα οι συμμετέχοντες λαμβάνουν τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας (Κατασκευή, Εμψύχωση, κλπ) τα οποία ακουλοθούν και συμπληρώνουν κατά την διάρκεια του προγράμματος.

Δ. Η βιντεοσκοπημένη παράσταση με μέγιστη διάρκεια έως και 10 λεπτά μέσω WeTransfer.

Σημειώνουμε, λοιπόν, ότι οι συμμετέχοντες δε θα στέλνουν τίποτε μέσω ταχυδρομείου ούτε θα υποβάλουν αντίτυπα των έργων τους, αλλά θα στέλνονται όλα ηλεκτρονικά, οι δε παραστάσεις θα αποσταλούν μέσω WeTransfer στην διεύθυνση [email protected].

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και οι καλύτερες μαθητικές δημιουργίες θα βραβεύονται σε ειδική εκδήλωση σε ημερομηνία που θα ανακοινώνεται κάθε φορά από τον φορέα.

Βεβαιώσεις για Εκπαιδευτικούς

1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΖΟΥΜΕ

Για την βεβαίωση ολοκλήρωσης εκπαίδευσης του προγράμματος «Κουκλοπαίζουμε» οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν τα Φύλλα Εργασίας μέχρι και το πέρας της διεξαγωγής του προγράμματος για το κάθε στάδιο. Ενώ ακόμη οφείλουν να έχουν παρακολουθήσει όλα τα διαδικτυακά σεμινάρια της χρονιάς.

2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΖΟΥΜΕ

Η συγκεκριμένη βεβαίωση δίνεται από τον φορέα σε όσους και όσες έχουν λάβει μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία του προγράμματος και θα παραδώσουν το βίντεο του έργου τους (παράσταση θεάτρου κούκλας, πρότυπο μάθημα με κούκλα) μαζί με την ομάδα τους στο πέρας της διεξαγωγής του Κουκλοπαίζουμε.

Πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή όσοι ενδιαφέρονται;

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής με την εγγραφή τους στην φόρμα συμμετοχής εδώ. Θα λαμβάνουν e-mail επιβεβαίωσης.

Υπάρχουν περιορισμοί στη διάρκεια της παράστασης;

Ναι, η χρονική διάρκεια ορίζεται από 5 έως και 10 λεπτά.

Διαδικασία συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα & διαγωνισμό «Κουκλοπαίζουμε»

 • Ο εκπαιδευτικός/ καθοδηγητής ομάδας εγγράφεται μέσω της φόρμας εδώ.
 • Παρακολουθεί το ψηφιακό υλικό από την ιστοσελίδα μας, με την σειρά που αναγράφεται στα βίντεο (01, 02, 03, 04 κ.ο.κ.). Ακόμη, κατεβάζει και το συνοδευτικό ψηφιακό υλικό με σημειώσεις που τον βοηθούν να καθοδηγήσει την ομάδα με την σειρά που είναι αναρτημένα.
 • Μαζί με το εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκει στην ιστοσελίδα μας εδώ, βρίσκει και συμπληρώνει το Ημερολόγιο Δράσεων καθ’ όλη την διάρκεια που εκτελεί το πρόγραμμα.
 • Συμπληρώνει και τα Φύλλα Εργασίας για το κάθε στάδιο, όπως τα βρίσκουν στην σελίδα με το εκπαιδευτικό μας υλικό.
 • Κατασκευάζει και εμψυχώνει μια κούκλα πρώτα ο ίδιος ώστε να μπορεί να μεταδώσει τις αντίστοιχες οδηγίες στην ομάδα του.
 • Μαζί με την ομάδα του επιλέγουν την ιστορία που επιθυμούν να δραματοποιήσουν.
 • Καθοδηγεί την ομάδα να δημιουργήσουν μια παράσταση θεάτρου κούκλας.
 • Αποστέλλει ψηφιακά το βίντεο της παράστασής τους μέγιστης διάρκειας 10 λεπτών με το κινητό του ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έτσι ώστε να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό.

Τα «Πράσσειν Άλογα» κατά την διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος και διαγωνισμού έχουν προγραμματίσει δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Όροι Συμμετοχής

Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση καθώς και ότι ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.

Απαιτείται για την βιντεοσκόπηση των έργων οι μαθητές/ επωφελούμενοι να φορούν μάσκα έτσι ώστε να καλύπτονται τα χαρακτηριστικά τους. Ακόμα, λόγω των συνθηκών απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς / καθοδηγητές να επισημαίνουν στους συμμετέχοντες καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος τα μέτρα προφύλαξης για τον ιό COVID-19.

Μπορούν επίσης στον τρέχων διαγωνισμό να υποβληθούν όσα έργα δημιουργήθηκαν προηγούμενες χρονιές και υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα ή απλώς ολοκληρώθηκαν μετά τη λήξη του προηγούμενου διαγωνισμού. Διευκρινίζουμε ακόμη ότι:

Η εκ νέου συμμετοχή στον τρέχων διαγωνισμό απαιτεί και νέα εγγραφή στον διαγωνισμό μέσω της Φόρμας Εγγραφής.

Η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων ΟΛΩΝ των μαθητών/επωφελούμενων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Τα πρωτότυπα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης (που θα τα βρείτε εδώ) δε θα σταλούν στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού, αλλά θα διατηρηθούν στο αρχείο των εκπαιδευτικών /καθοδηγητών, ενώ στην οργανωτική επιτροπή θα σταλεί μόνο η Υπεύθυνη Δήλωση Συγκέντρωσης Νόμιμης Αναφοράς Συμμετεχόντων από τον/τους Υπεύθυνους Ομάδας (που θα βρείτε εδώ).

Τα διακριθέντα έργα θα προβάλλονται στο κανάλι YouTube του φορέα και θα χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς και όχι για εμπορικούς λόγους. Η προετοιμασία του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί εντός ωρολογίου προγράμματος, καθώς τεκμηριώνουμε ότι δεν επιβαρύνεται η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων αλλά αντίθετα εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Στοιχεία του Φορέα Διοργάνωσης του Διαγωνισμού

 • Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα»
 • Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Καποκάκη Εμμανουέλα
 • Διεύθυνση: Βασιλέως Βουλγαροκτόνου 60, Νεάπολη-Εξαρχέιων, 11473, Αθήνα.
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
 • Ιστοσελίδα: www.prasinaloga.gr
 • Τηλ. Επικοινωνίας: 6932628305, 2106470719

Επιτροπή Αξιολόγησης των έργων

 1. Καποκάκη Εμμανουέλα – Σκηνοθέτης, Κουκλοπαίχτης, Καλλιτεχνική Υπεύθυνη του Εικαστικού Θεάτρου Κούκλας «Πράσσειν Άλογα»
 2. Αλέξανδρος Γιαννακούλιας – Γραφίστας, Εικονογράφος, Μουσικός
 3. Δάφνη Τσιμπούκη – Θεατρολόγος
 4. Ευγενία Μαρούλη – Σκηνοθέτης
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram